Privacyverklaring

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST!'

                                             GBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             gemeenteschool.baasrode@dendermonde.be - 052/34.59.11

Privacyverklaring

Lokaal bestuur Dendermonde verwerkt uw gegevens conform de Europese en nationale privacywetgeving. Uw gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden, rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op www.dendermonde.be/privacybeleid.