2de leerjaar

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Huiswerkbeleid 2de leerjaar

 

Op welke dagen is er huiswerk?

Op maandag, dinsdag en donderdag.

(Taken worden genoteerd op de dag dat ze moeten klaar zijn.)

 

Welke opdrachten kan je verwachten?

* werkblaadje: wiskunde, spelling of Nederlands

* luidop lezen

* inoefenen van de tafels (met tafelkaartjes)

 

Als er een toets gepland is, zal de leerstof herhaald worden in de klas en zal het huiswerk hier ook worden op afgestemd.

 

Hoelang werkt een gemiddelde leerling aan zijn huiswerk?

dagelijks 10 tot 20 minuten

 

Wat doen we als het huiswerk niet of onvolledig gemaakt werd?

Het huiswerk zal terug worden meegegeven naar huis om dit tegen de volgende dag in orde te maken.

Indien het de dag nadien nog niet in orde is, zal dit in de agenda worden geschreven en maakt de leerling dit in de klas tijdens een vrij moment of hoekenwerk.

 

Hoe kunnen ouders helpen?

* meeluisteren bij het lezen

* samen het huiswerk bekijken en eventueel nakijken

(Gelieve fouten te laten staan indien u verbetert. Het foute antwoord wordt doorstreept, uw kind schrijft daarnaast opnieuw.)

* eventueel helpen indien er moeilijkheden zijn (gelieve dit dan te noteren op het huiswerk)

* agenda tekenen (minstens één keer per week)

* zorgen voor een rustige en ordelijke werksfeer

 

 Tip: Huistaken worden best gemaakt in potlood. Zo kunnen de kinderen ordelijker werken (ze hoeven niet te doorstrepen) en kunnen ze zichzelf verbeteren.

 

Wanneer wordt de klasagenda ingevuld en nagekeken?

De agenda wordt dagelijks met de leerlingen ingeschreven. Dit gebeurt na de middagpauze.

De leerkracht kijkt dit ook elke dag na.