5de leerjaar

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Huiswerkbeleid 5de leerjaar

1.     Hoeveel keer in de week is er huiswerk? Op welke dagen?

 

- Elke week oefent uw kind twee à drie woordpakketten.

Elke vrijdag is er een dictee over de geziene woordpakketten.

Op het einde van een blok krijgt uw kind een toets (groot dictee).

-  Uw kind krijgt woordkaarten mee voor Frans. Deze worden thuis mondeling geoefend.

Indien u thuis beschikt over een computer kan uw kind een taak maken op Bingel en/of Quizlet.

Elke maandag is er een toets over het geziene Unité.

- Voor wiskunde is er geen vast patroon. Dit is afhankelijk van de nood van uw kind bij een bepaald lesonderwerp.

-     De toetsen en dictees worden zoveel mogelijk gepland op een donderdag of vrijdag. 

Samen met de leerkracht plant uw kind zijn lessen en taken in de agenda.

Op deze manier groeit uw kind naar zelfstandigheid.

 

2.    Welke opdrachten kan je verwachten?

 

- Schriftelijke opdrachten in het werkschrift of op een huiswerkblad om de leerstof verder in te oefenen

- Spreekbeurt, boekbespreking, actualiteit,…. voorbereiden     

- Lessen leren met behulp van het bronnenboek, het werkschrift,...

- ICT-opdrachten: oefenen op Bingel of Quizlet, oefentoets maken voor WO,...

 

3.    Hoelang werkt een gemiddelde leerlingen aan het huiswerk?

 

Een leerling van het 5de leerjaar zou gemiddeld 40 minuten bezig zijn met zijn/haar huiswerk. Dit is echter afhankelijk van kind tot kind.

 

4.    Wat doen we als het huiswerk niet of onvolledig gemaakt werd?

 

-     Er wordt een nota geschreven in de agenda met de door uw kind omschreven reden, zodat u als ouder ook op de hoogte bent.

Deze wordt door u als ouder getekend.

-      Uw kind maakt het huiswerk tegen de volgende dag of tijdens de middagpauze.

 

 

5.    Hoe kunnen ouders helpen?

 

-      Controleer samen met uw kind de agenda:

o Hoe evolueert de studieplanning?

o Heeft uw kind aangekruist welke lessen/huistaken al gemaakt zijn?

o Werkt uw kind ordelijk aan zijn/haar werk?

o Heeft u uw handtekening geplaatst in de rubriek ‘heen en weer’?

 

6.    Wanneer wordt de klasagenda ingevuld en nagekeken?

 

-   In de namiddag wordt de klasagenda ingevuld voor een volledige week.

-   Grote leerstofgehelen worden vooraf ingeschreven zodat de kinderen genoeg tijd hebben om deze te leren (planning opstellen).