4de leerjaar

 'DE SCHAKEL NAAR JOUW TOEKOMST'

                                             SBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             deschakel@sbsdendermonde.be - 052/34.59.11

Huiswerkbeleid 4de leerjaar

HUISWERK IN HET 4de  LEERJAAR
             
             
1. Op  welke dagen is er huiswerk?      
             

 => Er is geen vast patroon. 

 => Er kan elke dag een huiswerk of toets          gepland worden.

     
     
             

2.Welke opdrachten kan je verwachten?

 

     

 => Woordpakketten, luidop lezen, spreekbeurt voorbereiden, ...

 => Toetsen instuderen

 => Extra oefeningen op de geziene leerstof

 => Afwerken van oefeningen

 => ...

 

     
       
             
             
3. Hoelang werkt een gemiddelde leerling aan het huiswerk?  
             
 => maximum 30 minuten        
             
             
4. Wat doen we als het huiswerk niet of onvolledig gemaakt werd?

 

 => Leerlingen moeten dit huiswerk inhalen tijdens de speeltijd of onder              de middag.

             
           
             
5. Hoe kunnen ouders helpen?        

 

 => Elke dag agenda controleren (en controleren of het huiswerk is                 gemaakt)

 

 => Luisteren en verbeteren tijdens het lezen.

 

 => Samen opdracht overlopen.

 

 => Melden als er problemen zijn.

     
             
             
6. Wanneer wordt de klasagenda ingevuld en nagekeken?  

 

 => Iedere dag controleren de leerlingen op vraag van leerkracht of er iets           in het agenda staat van de ouders.

 => De agenda wordt iedere middag ingevuld.

          (Om te leren plannen worden lessen tijdig                  meegedeeld.)