De eerste stapjes

De schakel naar jouw toekomst...

                                             GBS De Schakel

                                                                             Molenberg 9, Baasrode 9200
                                                                             gemeenteschool.baasrode@dendermonde.be - 052/34.59.11

De eerste stapjes naar de kleuterschool

In dit gedeelte willen we jou, als ouder, informeren hoe er gewerkt wordt in onze kleuterschool.

We streven ernaar dat je kleuter zich prettig en geborgen voelt in onze kleuterschool.
Op die manier kan de kleuter spelend en door zelf op ontdekking te gaan zich ontplooien en ontwikkelen op zijn/haar eigen tempo en niveau.
Het kleuterteam helpt de kinderen in hun zoektocht. De juffen gebruiken eigentijdse speel – en leermethodes en didactisch verantwoord materiaal.
Tijdens het hoekenwerk maken de kleuters zelf een keuze en leren ze samen te spelen en te werken. Vanuit allerlei spelsituaties vertrekt de juf om aangepaste leerinhouden aan te brengen om de kleuter te helpen bij het bereiken van de ontwikkelingsdoelen.

De kleuters worden nauwlettend gevolgd en begeleid door de juf via een kindvolgsysteem. In samenwerking met het CLB, zorgcoördinator,juffen en directie bieden we aangepaste zorg aan de kinderen.
De kinderverzorgster zorgt voor extra ondersteuning bij de jongste kleuters.

 

Naar school

De kleuterschool is vaak een totaal nieuwe ervaring voor je kind. Het leert te leven in een groep, zich aan te passen aan onbekende situaties en om te gaan met andere kinderen/volwassenen. Op die manier wordt zijn/haar kijk op de wereld verruimd en krijgt het nieuwe kansen om zich te ontwikkelen.
Sommige kinderen maken de stap naar school vlot en anderen hebben wat meer moeite. Dit hangt samen met de eigenheid van het kind.
Laat je kind de stap naar de kleuterschool ervaren als een stap naar het “groter worden”. Het zal er dan trots op zijn en er positief tegenover staan.
Maak als ouder een praatje met de juf en geef informatie door zodat zij weet hoe ze je kind het best kan begeleiden.

 

De eerste schooldag

 • breng aan de klas vooraf een bezoekje zodat je kind de juf en de klas herkent
 • vraag zo veel mogelijk uitleg aan de juf zodat je op de hoogte bent van de afspraken en gewoonten in de klas
 • ook al is het ook voor jou als ouder een moeilijk moment probeer zelf ontspannen en blij te zijn
 • zeg uitdrukkelijk wie hem/haar komt ophalen aan de klas
 • wanneer het tijd is om afscheid te nemen doe dit dan vastberaden
 • geef je kind zijn/haar knuffel mee zodat die op moeilijke momenten troost kan brengen
 • geef zijn/haar lievelingskoekje en drankje mee

 

Terug thuis

De kans is groot dat je peuter/kleuter moe is door deze nieuwe ervaring.
Soms is de kleuter prikkelbaar, heeft het wat minder eetlust of heeft het kind problemen bij het inslapen. Laat je kind tot rust komen en overstelp hem/haar niet met 1001 vragen.
Na een paar dagen zullen deze “problemen” zich vanzelf oplossen. Ben je toch ongerust, praat er dan over met de juf.
De kleuterschool is de ideale basis voor een goede start in de lagere school.
Spelenderwijs leert de kleuter dingen die nodig zijn om later te leren lezen, schrijven en rekenen.
Laat je kind daarom geregeld naar school gaan zo hoeft het zich niet steeds aan te passen aan het ritme, de afspraken en de klasgenootjes.

 

Afspraken

Wij proberen gezonde voeding te promoten op de school.
Snoep en kauwgom is dan ook niet toegestaan. Een stukje fruit (vb. appel, banaan), een boterhammetje of een droog koekje kan wel en is even lekker.
Op woensdag is er Tutti Frutti, zo krijgt elk kind op die dag een stukje fruit van de school. Onze schilmoekes zorgen ervoor dat het fruit wordt geschild en in stukjes wordt verdeeld.
In de voormiddag kunnen de kleuters een drankje van thuis meebrengen. Deze drankjes zitten in een drinkbus of brikje (sapjes in karton). Flesjes en blikjes zijn niet toegelaten om veiligheidsredenen.
Gelieve suikerrijke drankjes te beperken.
Bij verjaardagen staat de jarige centraal en niet het geschenk. Uit ervaring weten we dat ouders graag iets meegeven naar school. Wij vragen de ouders om dit niet te doen, het feest op zich is voor onze kleuters al een hele leuke belevenis.


 

Voorbeeld van een dagverloop

08u10 Welkom op de speelplaats
boekentasjes worden door de ouders en kleuter naar de klas gebracht
 
08u25 Afscheidmoment

 
08u40 Klassikaal onthaal in de praatkring
09u00 Klassikale activiteit rond taal, wiskundige initiatie, beweging, lied/versje aanbrengen of wereld-oriëntatie
  Tijd voor: koek en drankje, sanitair moment en de jasjes aandoen
10u05 speeltijd
10u20 Jasjes uit
Hoekenwerking + begeleide activiteit
Vb. muzische opvoeding (schilderen, knutselen, tekenen, muzikaal moment, experimenteren met technieken…)
huishoudelijke activiteit
taalmoment (verhaal vertellen, navertellen, rijmoefeningen,…)
gezelschapsspel spelen (lotto, memorie,…)
Jasjes aan en zich klaarmaken voor de middagpauze
12u00 middagpauze
13u25

Jasjes uit
Kort onthaalmoment
Hoekenwerking + begeleide activiteit

Tijd voor: koek en drankje, sanitair moment en de jasjes aandoen

15u00 speeltijd
15u15
Verhaaltje vertellen of muzikaal moment 
boekentassen nemen
15u30 Einde klasdag

De klasjuf zorgt voor een gevarieerd aanbod waarbij klassikale momenten, vrij spel, begeleide activiteiten en groepsopdrachten elkaar afwisselen.

 

Sport op school

Naast een gezonde voeding willen we ook de kleuters de mogelijkheid geven om te bewegen. Zij doen dit tijdens de speeltijd en de bewegingsles die wekelijks 2x doorgaat.


 

Middagtoezicht

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kleuters tijdens de middagpauze op school blijven. Het middagtoezicht loopt van 12u00 tot 13u20. Vanaf 13u20 kunnen de kleuters die naar huis gingen terug op de speelplaats. De ouders betalen via de school 0,35 euro remgeld per middag aan de stad Dendermonde. (= wet op de sociale voordelen) Je kan ook warme maaltijden (2,32 euro) of soep (0,35 euro) bestellen.
Kinderen die over de middag blijven worden aangeduid op een lijst en mogen bijgevolg de school niet verlaten!!
Kleuters die blijven eten brengen zelf hun drankje en boterhammen in een brooddoos met naam erop mee. Alleen drank in een drinkbus of brikje zijn toegelaten.

 

Verkeersveiligheid

We proberen ouders bewust te maken om hun kind veilig naar school te brengen. Wie met de auto komt, vragen we om die te parkeren op de parking aan het voetbalveld. Kleuters worden ’s morgens en ’s middags op de speelplaats gebracht. ’s Avonds haal je de kleuter af aan zijn/haar klasje.

 

Contact met de school

Opdat het opvoedingsproces optimaal zou kunnen verlopen, hechten we veel belang aan het contact tussen ouder en school.

 • schriftelijk contact
  de kleuters hebben een heen-en-weer schriftje waarin de juf het volgende kan noteren:
  • mee te brengen zaken of gelden
  • activiteiten en thema’s
  • mededelingen zoals een brief, uitstap,….
  Ook als ouder kan je mededelingen noteren aan de juf op de daarop voorziene plaats
 • mondeling contact
  • begin september is er een infomoment voorzien voor de ouders zodat ze kunnen kennismaken met de klas, de juf en de klasafspraken
  • in de loop van het schooljaar wordt een oudercontact voorzien om de ontwikkeling van het kind te bespreken
 • gesprekken met het zorgteam
  indien er zich problemen voordoen worden jullie als ouder op school uitgenodigd voor een gesprek met het zorgteam.
  Het zorgteam bestaat uit: de zorgcoördinator, de juf, directie en CLB medewerkster
  Samen zoeken we naar een oplossing voor het gestelde probleem
 • occasionele contacten
  voor of na de schooldag kan men steeds terecht bij de juf > we vermijden gesprekken wanneer de activiteiten reeds zijn gestart
  als ouder ben je steeds welkom voor een gesprek bij de directie

 

We probeerden zo veel mogelijke nuttige informatie door te geven om te schetsen hoe een dagje in onze kleuterschool eruit ziet.
Hebben jullie toch nog vragen kom dan gerust eens langs.